Ak chcete nahlásiť gramatickú chybu, prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.
Nesprávny text
Opravený text
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Obe polia sú prázdne. Prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.

Obsah poľa [Opravený text] je zhodný s obsahom poľa [Nesprávny text]. Prosím uveďte vašu verziu nesprávneho textu.

Pole [Nesprávny text] je prázdne. Prosím uveďte nesprávny text.

Pole [Opravený text] je prázdne. Prosím uveďte vašu verziu opraveného textu.

Report sending failed.

Vaša adresa (prosím zadajte, ak chcete dostať odpoveď)
Predmet
Telo správy
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Nie je tu čo odoslať... Prosím vyplňte aspoň jedno z polí [Predmet] or [Telo správy].

Email sending failed.

 
 
 
sk Slovenčina
OGame - Kalkulátor pre ceny pre formy života
Zvýšenie kapacity nákladu (%):
budova Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
1001 Rezidenčný sektor 0 0 0 0 0s 0 0
1002 Biosférická farma 0 0 0 0 0s 0 0
1003 Výskumné centrum 0 0 0 0 0s 0 0
1004 Akadémia vied 0 0 0 0 0s 0 0
1005 Neurokalibračné centrum 0 0 0 0 0s 0 0
1006 Vysokoenergetické tavenie 0 0 0 0 0s 0 0
1007 Potravinové silo 0 0 0 0 0s 0 0
1008 Fúziou napájaná výroba 0 0 0 0 0s 0 0
1009 Mrakodrap 0 0 0 0 0s 0 0
1010 Biotechnologické laboratóriá 0 0 0 0 0s 0 0
1011 Metropolis 0 0 0 0 0s 0 0
1012 Planetárny štít 0 0 0 0 0s 0 0
2001 Meditačná enkláva 0 0 0 0 0s 0 0
2002 Farma kryštálov 0 0 0 0 0s 0 0
2003 Technologium rún 0 0 0 0 0s 0 0
2004 Vyhňa rún 0 0 0 0 0s 0 0
2005 Oriktorium 0 0 0 0 0s 0 0
2006 Magmatická vyhňa 0 0 0 0 0s 0 0
2007 Komora zlomov 0 0 0 0 0s 0 0
2008 Megalit 0 0 0 0 0s 0 0
2009 Rafinéria kryštálov 0 0 0 0 0s 0 0
2010 Syntetizér deutéria 0 0 0 0 0s 0 0
2011 Výskumné centrum minerálov 0 0 0 0 0s 0 0
2012 Závod vylepšenej recyklácie 0 0 0 0 0s 0 0
3001 Montážna linka 0 0 0 0 0s 0 0
3002 Továreň na fúzne články 0 0 0 0 0s 0 0
3003 Centrum zdokonalenia robotov 0 0 0 0 0s 0 0
3004 Aktualizačná sieť 0 0 0 0 0s 0 0
3005 Centrum kvantových počítačov 0 0 0 0 0s 0 0
3006 Automatizované montážne centrum 0 0 0 0 0s 0 0
3007 Vysokovýkonný transformátor 0 0 0 0 0s 0 0
3008 Mikročipová továreň 0 0 0 0 0s 0 0
3009 Produkčno-montážna hala 0 0 0 0 0s 0 0
3010 Vysokovýkonný syntezátor 0 0 0 0 0s 0 0
3011 Hromadná výroba čipov 0 0 0 0 0s 0 0
3012 Opravárenské nanoboty 0 0 0 0 0s 0 0
4001 Svätyňa 0 0 0 0 0s 0 0
4002 Antihmotový kondenzátor 0 0 0 0 0s 0 0
4003 Komora vortexov 0 0 0 0 0s 0 0
4004 Sieň realizácie 0 0 0 0 0s 0 0
4005 Fórum transcendencie 0 0 0 0 0s 0 0
4006 Antihmotový konvektor 0 0 0 0 0s 0 0
4007 Klonovacie laboratóriá 0 0 0 0 0s 0 0
4008 Urýchľovač premeny 0 0 0 0 0s 0 0
4009 Biomodifikátor 0 0 0 0 0s 0 0
4010 Psionický modulátor 0 0 0 0 0s 0 0
4011 Vylepšené lodenice 0 0 0 0 0s 0 0
4012 Supra-refraktor 0 0 0 0 0s 0 0
t Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
ra Dostupné zdroje
dlv Chýbajúce zdroje 0 0 0
gtt Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Výskum Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
1101 Intergalaktickí vyslanci 0 0 0 0 0s 0 0
1102 Vysokovýkonné extraktory 0 0 0 0 0s 0 0
1103 Fúziou napájané motory 0 0 0 0 0s 0 0
1104 Generátory maskovacieho poľa 0 0 0 0 0s 0 0
1105 Orbitálne hniezda 0 0 0 0 0s 0 0
1106 Výzkum umelej inteligencie 0 0 0 0 0s 0 0
1107 Vysokovýkonný terraformátor 0 0 0 0 0s 0 0
1108 Zdokonalené výrobné technológie 0 0 0 0 0s 0 0
1109 Ľahký stíhač Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1110 Krížnik Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1111 Vylepšené laboratórne technológie 0 0 0 0 0s 0 0
1112 Plazmový terraformátor 0 0 0 0 0s 0 0
1113 Nízkoteplotné pohony 0 0 0 0 0s 0 0
1114 Bombardéry Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1115 Devastátor Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1116 Bojový krížnik Mk II 0 0 0 0 0s 0 0
1117 Robotickí asistenti 0 0 0 0 0s 0 0
1118 Superpočítač 0 0 0 0 0s 0 0
2101 Vulkanické batérie 0 0 0 0 0s 0 0
2102 Akustické skenovanie 0 0 0 0 0s 0 0
2103 Vysokoenergetické čerpacie systémy 0 0 0 0 0s 0 0
2104 Rozšírenie nákladového priestoru (civilné lode) 0 0 0 0 0s 0 0
2105 Magmou napájaná výroba 0 0 0 0 0s 0 0
2106 Geotermálne elektrárne 0 0 0 0 0s 0 0
2107 Hĺbková rezonancia 0 0 0 0 0s 0 0
2108 Vylepšenie iónovými kryštálmi (ťažký stíhač) 0 0 0 0 0s 0 0
2109 Vylepšený stellarátor 0 0 0 0 0s 0 0
2110 Tvrdené diamantové vŕtacie hlavy 0 0 0 0 0s 0 0
2111 Technológia seizmickej ťažby 0 0 0 0 0s 0 0
2112 Magmou poháňané čerpacie systémy 0 0 0 0 0s 0 0
2113 Modul iónových kryštálov 0 0 0 0 0s 0 0
2114 Optimalizovaná konštrukcia síl 0 0 0 0 0s 0 0
2115 Diamantový vysielač energie 0 0 0 0 0s 0 0
2116 Obsidiánový štít 0 0 0 0 0s 0 0
2117 Runové štíty 0 0 0 0 0s 0 0
2118 Kameňácke vylepšenie zberača 0 0 0 0 0s 0 0
3101 Katalytická technológia 0 0 0 0 0s 0 0
3102 Plazmový pohon 0 0 0 0 0s 0 0
3103 Účinnostný modul 0 0 0 0 0s 0 0
3104 Logistická inteligencia 0 0 0 0 0s 0 0
3105 Generálna oprava (Ľahký stíhač) 0 0 0 0 0s 0 0
3106 Automatizované dopravné linky 0 0 0 0 0s 0 0
3107 Vylepšená inteligencia dronov 0 0 0 0 0s 0 0
3108 Experimentálne recyklačné technológie 0 0 0 0 0s 0 0
3109 Generálna oprava (krížnik) 0 0 0 0 0s 0 0
3110 Gravitačný autopilot 0 0 0 0 0s 0 0
3111 Vysokoteplotné supravodiče 0 0 0 0 0s 0 0
3112 Generálna oprava (bojová loď) 0 0 0 0 0s 0 0
3113 Umelá inteligencia roja 0 0 0 0 0s 0 0
3114 Generálna oprava (bojový krížnik) 0 0 0 0 0s 0 0
3115 Generálna oprava (bombardér) 0 0 0 0 0s 0 0
3116 Generálna oprava (devastátor) 0 0 0 0 0s 0 0
3117 Experimentálne zbraňové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
3118 Mechanské vylepšenie generála 0 0 0 0 0s 0 0
4101 Rekuperácia tepla 0 0 0 0 0s 0 0
4102 Sulfidový proces 0 0 0 0 0s 0 0
4103 Psionická sieť 0 0 0 0 0s 0 0
4104 Telekinetický vlečný lúč 0 0 0 0 0s 0 0
4105 Vylepšené senzorické technológie 0 0 0 0 0s 0 0
4106 Neuromodálny kompresor 0 0 0 0 0s 0 0
4107 Psychosenzorické rozhranie 0 0 0 0 0s 0 0
4108 Medziplanetárna analytická sieť 0 0 0 0 0s 0 0
4109 Pretaktovanie (ťažký stíhač) 0 0 0 0 0s 0 0
4110 Telekinetický pohon 0 0 0 0 0s 0 0
4111 Šiesty zmysel 0 0 0 0 0s 0 0
4112 Psychoharmonizátor 0 0 0 0 0s 0 0
4113 Kolektívna inteligencia 0 0 0 0 0s 0 0
4114 Pretaktovanie (Veľký transportér) 0 0 0 0 0s 0 0
4115 Gravitačné senzory 0 0 0 0 0s 0 0
4116 Pretaktovanie (Bojová loď) 0 0 0 0 0s 0 0
4117 Psionický matricový štít 0 0 0 0 0s 0 0
4118 Objaviteľský rozlet kaelešov 0 0 0 0 0s 0 0
t Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
ra Dostupné zdroje
dlv Chýbajúce zdroje 0 0 0
gtt Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
budova Od úrovne Na úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
1001 Rezidenčný sektor 0 0 0 0 0s 0
1002 Biosférická farma 0 0 0 0 0s 0
1003 Výskumné centrum 0 0 0 0 0s 0
1004 Akadémia vied 0 0 0 0 0s 0
1005 Neurokalibračné centrum 0 0 0 0 0s 0
1006 Vysokoenergetické tavenie 0 0 0 0 0s 0
1007 Potravinové silo 0 0 0 0 0s 0
1008 Fúziou napájaná výroba 0 0 0 0 0s 0
1009 Mrakodrap 0 0 0 0 0s 0
1010 Biotechnologické laboratóriá 0 0 0 0 0s 0
1011 Metropolis 0 0 0 0 0s 0
1012 Planetárny štít 0 0 0 0 0s 0
2001 Meditačná enkláva 0 0 0 0 0s 0
2002 Farma kryštálov 0 0 0 0 0s 0
2003 Technologium rún 0 0 0 0 0s 0
2004 Vyhňa rún 0 0 0 0 0s 0
2005 Oriktorium 0 0 0 0 0s 0
2006 Magmatická vyhňa 0 0 0 0 0s 0
2007 Komora zlomov 0 0 0 0 0s 0
2008 Megalit 0 0 0 0 0s 0
2009 Rafinéria kryštálov 0 0 0 0 0s 0
2010 Syntetizér deutéria 0 0 0 0 0s 0
2011 Výskumné centrum minerálov 0 0 0 0 0s 0
2012 Závod vylepšenej recyklácie 0 0 0 0 0s 0
3001 Montážna linka 0 0 0 0 0s 0
3002 Továreň na fúzne články 0 0 0 0 0s 0
3003 Centrum zdokonalenia robotov 0 0 0 0 0s 0
3004 Aktualizačná sieť 0 0 0 0 0s 0
3005 Centrum kvantových počítačov 0 0 0 0 0s 0
3006 Automatizované montážne centrum 0 0 0 0 0s 0
3007 Vysokovýkonný transformátor 0 0 0 0 0s 0
3008 Mikročipová továreň 0 0 0 0 0s 0
3009 Produkčno-montážna hala 0 0 0 0 0s 0
3010 Vysokovýkonný syntezátor 0 0 0 0 0s 0
3011 Hromadná výroba čipov 0 0 0 0 0s 0
3012 Opravárenské nanoboty 0 0 0 0 0s 0
4001 Svätyňa 0 0 0 0 0s 0
4002 Antihmotový kondenzátor 0 0 0 0 0s 0
4003 Komora vortexov 0 0 0 0 0s 0
4004 Sieň realizácie 0 0 0 0 0s 0
4005 Fórum transcendencie 0 0 0 0 0s 0
4006 Antihmotový konvektor 0 0 0 0 0s 0
4007 Klonovacie laboratóriá 0 0 0 0 0s 0
4008 Urýchľovač premeny 0 0 0 0 0s 0
4009 Biomodifikátor 0 0 0 0 0s 0
4010 Psionický modulátor 0 0 0 0 0s 0
4011 Vylepšené lodenice 0 0 0 0 0s 0
4012 Supra-refraktor 0 0 0 0 0s 0
t Celkom 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0
ra Dostupné zdroje
dlv Chýbajúce zdroje 0 0 0
gtt Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Výskum Od úrovne Na úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
1101 Intergalaktickí vyslanci 0 0 0 0 0s 0
1102 Vysokovýkonné extraktory 0 0 0 0 0s 0
1103 Fúziou napájané motory 0 0 0 0 0s 0
1104 Generátory maskovacieho poľa 0 0 0 0 0s 0
1105 Orbitálne hniezda 0 0 0 0 0s 0
1106 Výzkum umelej inteligencie 0 0 0 0 0s 0
1107 Vysokovýkonný terraformátor 0 0 0 0 0s 0
1108 Zdokonalené výrobné technológie 0 0 0 0 0s 0
1109 Ľahký stíhač Mk II 0 0 0 0 0s 0
1110 Krížnik Mk II 0 0 0 0 0s 0
1111 Vylepšené laboratórne technológie 0 0 0 0 0s 0
1112 Plazmový terraformátor 0 0 0 0 0s 0
1113 Nízkoteplotné pohony 0 0 0 0 0s 0
1114 Bombardéry Mk II 0 0 0 0 0s 0
1115 Devastátor Mk II 0 0 0 0 0s 0
1116 Bojový krížnik Mk II 0 0 0 0 0s 0
1117 Robotickí asistenti 0 0 0 0 0s 0
1118 Superpočítač 0 0 0 0 0s 0
2101 Vulkanické batérie 0 0 0 0 0s 0
2102 Akustické skenovanie 0 0 0 0 0s 0
2103 Vysokoenergetické čerpacie systémy 0 0 0 0 0s 0
2104 Rozšírenie nákladového priestoru (civilné lode) 0 0 0 0 0s 0
2105 Magmou napájaná výroba 0 0 0 0 0s 0
2106 Geotermálne elektrárne 0 0 0 0 0s 0
2107 Hĺbková rezonancia 0 0 0 0 0s 0
2108 Vylepšenie iónovými kryštálmi (ťažký stíhač) 0 0 0 0 0s 0
2109 Vylepšený stellarátor 0 0 0 0 0s 0
2110 Tvrdené diamantové vŕtacie hlavy 0 0 0 0 0s 0
2111 Technológia seizmickej ťažby 0 0 0 0 0s 0
2112 Magmou poháňané čerpacie systémy 0 0 0 0 0s 0
2113 Modul iónových kryštálov 0 0 0 0 0s 0
2114 Optimalizovaná konštrukcia síl 0 0 0 0 0s 0
2115 Diamantový vysielač energie 0 0 0 0 0s 0
2116 Obsidiánový štít 0 0 0 0 0s 0
2117 Runové štíty 0 0 0 0 0s 0
2118 Kameňácke vylepšenie zberača 0 0 0 0 0s 0
3101 Katalytická technológia 0 0 0 0 0s 0
3102 Plazmový pohon 0 0 0 0 0s 0
3103 Účinnostný modul 0 0 0 0 0s 0
3104 Logistická inteligencia 0 0 0 0 0s 0
3105 Generálna oprava (Ľahký stíhač) 0 0 0 0 0s 0
3106 Automatizované dopravné linky 0 0 0 0 0s 0
3107 Vylepšená inteligencia dronov 0 0 0 0 0s 0
3108 Experimentálne recyklačné technológie 0 0 0 0 0s 0
3109 Generálna oprava (krížnik) 0 0 0 0 0s 0
3110 Gravitačný autopilot 0 0 0 0 0s 0
3111 Vysokoteplotné supravodiče 0 0 0 0 0s 0
3112 Generálna oprava (bojová loď) 0 0 0 0 0s 0
3113 Umelá inteligencia roja 0 0 0 0 0s 0
3114 Generálna oprava (bojový krížnik) 0 0 0 0 0s 0
3115 Generálna oprava (bombardér) 0 0 0 0 0s 0
3116 Generálna oprava (devastátor) 0 0 0 0 0s 0
3117 Experimentálne zbraňové technológie 0 0 0 0 0s 0
3118 Mechanské vylepšenie generála 0 0 0 0 0s 0
4101 Rekuperácia tepla 0 0 0 0 0s 0
4102 Sulfidový proces 0 0 0 0 0s 0
4103 Psionická sieť 0 0 0 0 0s 0
4104 Telekinetický vlečný lúč 0 0 0 0 0s 0
4105 Vylepšené senzorické technológie 0 0 0 0 0s 0
4106 Neuromodálny kompresor 0 0 0 0 0s 0
4107 Psychosenzorické rozhranie 0 0 0 0 0s 0
4108 Medziplanetárna analytická sieť 0 0 0 0 0s 0
4109 Pretaktovanie (ťažký stíhač) 0 0 0 0 0s 0
4110 Telekinetický pohon 0 0 0 0 0s 0
4111 Šiesty zmysel 0 0 0 0 0s 0
4112 Psychoharmonizátor 0 0 0 0 0s 0
4113 Kolektívna inteligencia 0 0 0 0 0s 0
4114 Pretaktovanie (Veľký transportér) 0 0 0 0 0s 0
4115 Gravitačné senzory 0 0 0 0 0s 0
4116 Pretaktovanie (Bojová loď) 0 0 0 0 0s 0
4117 Psionický matricový štít 0 0 0 0 0s 0
4118 Objaviteľský rozlet kaelešov 0 0 0 0 0s 0
t Celkom 0 0 0 0 0 0 0
 
gt Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0
ra Dostupné zdroje
dlv Chýbajúce zdroje 0 0 0
gtt Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
 
Celkom 0 0 0 0 0 0
Dostupné zdroje
Chýbajúce zdroje 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
Konečný bonus sa líši od planéty k planéte. Ak chcete získať presné výsledky, ručne vypočítajte celkový bonus na planéte, na ktorej začnete výstavbu/výskum.