Ak chcete nahlásiť gramatickú chybu, prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.
Nesprávny text
Opravený text
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Obe polia sú prázdne. Prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.

Obsah poľa [Opravený text] je zhodný s obsahom poľa [Nesprávny text]. Prosím uveďte vašu verziu nesprávneho textu.

Pole [Nesprávny text] je prázdne. Prosím uveďte nesprávny text.

Pole [Opravený text] je prázdne. Prosím uveďte vašu verziu opraveného textu.

Report sending failed.

Vaša adresa (prosím zadajte, ak chcete dostať odpoveď)
Predmet
Telo správy
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Nie je tu čo odoslať... Prosím vyplňte aspoň jedno z polí [Predmet] or [Telo správy].

Email sending failed.

 
 
 
sk Slovenčina
úroveň IVS Počet planét
Zadajte úrovne výskumných laboratórií na príslušných planétach a zvoľte planétu, na ktorej chcete začať výskum.
PlanétaÚroveňŠtart
Planéta #1
Planéta #2
Planéta #3
Planéta #4
Planéta #5
Planéta #6
Planéta #7
Planéta #8
Výsledná úroveň laboratórií: ?
OGame - Kalkulátor pre ceny
budova Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
1 Ťažobný komplex - kovy 0 0 0 0 0s 0 0
2 Ťažobný komplex - kryštály 0 0 0 0 0s 0 0
3 Syntetizéry deutéria 0 0 0 0 0s 0 0
4 Solárne elektrárne 0 0 0 0 0s 0 0
12 Fúzne elektrárne 0 0 0 0 0s 0 0
14 Robotické továrne 0 0 0 0 0s 0 0
15 Nanotechnologické továrne 0 0 0 0 0s 0 0
21 Lodenice 0 0 0 0 0s 0 0
22 Sklady kovov 0 0 0 0 0s 0 0
23 Sklady kryštálov 0 0 0 0 0s 0 0
24 Nádrže na deutérium 0 0 0 0 0s 0 0
31 Výskumné laboratóriá 0 0 0 0 0s 0 0
33 Terraformer 0 0 0 0 0s 0 0
34 Aliančný sklad 0 0 0 0 0s 0 0
36 Vesmírne doky 0 0 0 0 0s 0 0
44 Raketové silo 0 0 0 0 0s 0 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
budova Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
10014 Robotické továrne 0 0 0 0 0s 0 0
10021 Lodenice 0 0 0 0 0s 0 0
10022 Sklady kovov 0 0 0 0 0s 0 0
10023 Sklady kryštálov 0 0 0 0 0s 0 0
10024 Nádrže na deutérium 0 0 0 0 0s 0 0
10041 Mesačná základňa 0 0 0 0 0s 0 0
10042 Parabolické teleskopy 0 0 0 0 0s 0 0
10043 Hyperpriestorová brána 0 0 0 0 0s 0 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Výskum Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
106 Špionážne technológie 0 0 0 0 0s 0 0
108 Počítačové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
109 Zbrojárske technológie 0 0 0 0 0s 0 0
110 Technológie štítov 0 0 0 0 0s 0 0
111 Pancierovanie 0 0 0 0 0s 0 0
113 Energetické technológie 0 0 0 0 0s 0 0
114 Hyperpriestorové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
115 Spaľovací pohon 0 0 0 0 0s 0 0
117 Imp. pohon 0 0 0 0 0s 0 0
118 Hyperpriestorový pohon 0 0 0 0 0s 0 0
120 Laserové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
121 Iónové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
122 Plazmové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
123 Intergalaktická výskumná sieť 0 0 0 0 0s 0 0
124 Astrofyzika 0 0 0 0 0s 0 0
199 Gravitonové technológie 0 0 0 0 0s 0 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Loď Množstvo Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
202 Malý transportér 0 0 0 0 0s 0 0
203 Veľký transportér 0 0 0 0 0s 0 0
204 Ľahký stíhač 0 0 0 0 0s 0 0
205 Ťažký stíhač 0 0 0 0 0s 0 0
206 Krížnik 0 0 0 0 0s 0 0
207 Bojová loď 0 0 0 0 0s 0 0
208 Kolonizačná loď 0 0 0 0 0s 0 0
209 Recyklátor 0 0 0 0 0s 0 0
210 Špionážna sonda 0 0 0 0 0s 0 0
211 Bombardér 0 0 0 0 0s 0 0
212 Solárny satelit 0 0 0 0 0s 0 0
213 Devastátor 0 0 0 0 0s 0 0
214 Hviezda smrti 0 0 0 0 0s 0 0
215 Bojový krížnik 0 0 0 0 0s 0 0
216 Reaper 0 0 0 0 0s 0 0
217 Pathfinder 0 0 0 0 0s 0 0
218 Crawler 0 0 0 0 0s 0 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
budova Množstvo Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body TH
401 Raketový komplet 0 0 0 0 0s 0 0
402 Ľahký laser 0 0 0 0 0s 0 0
403 Ťažký laser 0 0 0 0 0s 0 0
404 Gaussov kanón 0 0 0 0 0s 0 0
405 Iónový kanón 0 0 0 0 0s 0 0
406 Plazmová veža 0 0 0 0 0s 0 0
407 Malý planetárny štít 0 0 0 0 0s 0 0
408 Veľký planetárny štít 0 0 0 0 0s 0 0
502 Protiraketové strely 0 0 0 0 0s 0 0
503 Medziplanetárne rakety 0 0 0 0 0s 0 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
budova Od úrovne Na úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
1 Ťažobný komplex - kovy 0 0 0 0 0s 0
2 Ťažobný komplex - kryštály 0 0 0 0 0s 0
3 Syntetizéry deutéria 0 0 0 0 0s 0
4 Solárne elektrárne 0 0 0 0 0s 0
12 Fúzne elektrárne 0 0 0 0 0s 0
14 Robotické továrne 0 0 0 0 0s 0
15 Nanotechnologické továrne 0 0 0 0 0s 0
21 Lodenice 0 0 0 0 0s 0
22 Sklady kovov 0 0 0 0 0s 0
23 Sklady kryštálov 0 0 0 0 0s 0
24 Nádrže na deutérium 0 0 0 0 0s 0
31 Výskumné laboratóriá 0 0 0 0 0s 0
33 Terraformer 0 0 0 0 0s 0
34 Aliančný sklad 0 0 0 0 0s 0
36 Vesmírne doky 0 0 0 0 0s 0
44 Raketové silo 0 0 0 0 0s 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
budova Od úrovne Na úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
10014 Robotické továrne 0 0 0 0 0s 0
10021 Lodenice 0 0 0 0 0s 0
10022 Sklady kovov 0 0 0 0 0s 0
10023 Sklady kryštálov 0 0 0 0 0s 0
10024 Nádrže na deutérium 0 0 0 0 0s 0
10041 Mesačná základňa 0 0 0 0 0s 0
10042 Parabolické teleskopy 0 0 0 0 0s 0
10043 Hyperpriestorová brána 0 0 0 0 0s 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
Výskum Od úrovne Na úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body
106 Špionážne technológie 0 0 0 0 0s 0
108 Počítačové technológie 0 0 0 0 0s 0
109 Zbrojárske technológie 0 0 0 0 0s 0
110 Technológie štítov 0 0 0 0 0s 0
111 Pancierovanie 0 0 0 0 0s 0
113 Energetické technológie 0 0 0 0 0s 0
114 Hyperpriestorové technológie 0 0 0 0 0s 0
115 Spaľovací pohon 0 0 0 0 0s 0
117 Imp. pohon 0 0 0 0 0s 0
118 Hyperpriestorový pohon 0 0 0 0 0s 0
120 Laserové technológie 0 0 0 0 0s 0
121 Iónové technológie 0 0 0 0 0s 0
122 Plazmové technológie 0 0 0 0 0s 0
123 Intergalaktická výskumná sieť 0 0 0 0 0s 0
124 Astrofyzika 0 0 0 0 0s 0
199 Gravitonové technológie 0 0 0 0 0s 0
Celkom 0 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT
 
Celkom pre všetky 0 0 0 0 0 0
Potrebné transportéry 0 MT 0 VT    
     
     
Úroveň Kov Kryštál Deutérium Energia Čas Body Prod. za hodinu Spotr. za hodinu
 
Celkom 0 0 0 0 0 0 0 0
Transp. 0 MT 0 VT
Ak počítate trvanie výstavby/výskumu, nástroj používa iba hodnoty úrovní lodeníc, tovární a laboratórií vložených v hornom paneli. Ak máte IVS a potrebujete vypočítať výslednú úroveň laboratórií, prosím kliknite na tlačítko "Vypočítať" vedľa poľa s úrovňou výskumného laboratória