Ak chcete nahlásiť gramatickú chybu, prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.
Nesprávny text
Opravený text
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Obe polia sú prázdne. Prosím uveďte nesprávny text a vašu opravenú verziu.

Obsah poľa [Opravený text] je zhodný s obsahom poľa [Nesprávny text]. Prosím uveďte vašu verziu nesprávneho textu.

Pole [Nesprávny text] je prázdne. Prosím uveďte nesprávny text.

Pole [Opravený text] je prázdne. Prosím uveďte vašu verziu opraveného textu.

Report sending failed.

Vaša adresa (prosím zadajte, ak chcete dostať odpoveď)
Predmet
Telo správy
Odosielanie Vašej správy...

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme.

Error in request: no service.

Error in request: unknown service.

Error in request: obligatory params missing.

Nie je tu čo odoslať... Prosím vyplňte aspoň jedno z polí [Predmet] or [Telo správy].

Email sending failed.

 
 
 
sk Slovenčina
OGame - Kalkulátor pre dĺžky letov miesta úkrytu

Parametre

 
 
Krozna:  
::    
Zníženie spotreby deutéria generálom 


Lode

 
::      
Rýchlosť Trvanie letu Spotreba deut. Nákladová kapacita  
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
Odlet
(teraz)
 (00:00:00) 
Let
Prílet
?
Odlet
  Návrat
  Uložiť časovú toleranciu
Galaxie
Rýchlosť Súradnice deut
Systémy
Rýchlosť Súradnice deut
Planéty
Rýchlosť Súradnice deut
msg
Ak poznáte moment príletu, pre presne zvolenie momentu odletu sa prepnite na mód kalkulátora času. V móde Prílet-Let-Odlet nové riadky, ktoré budú pridané, automaticky dostanú znak -.